1739 yılında imzalanan Niş Antlaşması nedir?

1739 yılında imzalanan Niş Antlaşması nedir ?

Bu antlaşmanın nedenleri ve sonuçları nelerdir ?

Antlaşma Kırım Yarımadasında yer alan sınır sorunları sonrasında Rusya’nın Osmanlı’ya saldırması sonucunda imzalanmıştır. Sonuçları Ruslar kırımdan çekildi, Ruslar Karadeniz içerisinde savaş ve ticaret gemisi bulundurmamaya başladı, Azak kalesi yıkılıp Rusya ve Osmanlı arasında sınır teşkil etti.

Rusya kırım adasında Osmanlı’ya saldırmıştır. Bunun sonucunda bu anlaşma imzalanmıştır.