1909 yılında Kanunuesasi'de yapılan değişiklikler nelerdir?

Kanunuesasi’de yapılan bu değişiklikler olumlu yönleri nelerdir?

Kanun-i Esasi’de yapılan bazı değişiklikler ;

  • - Padişah, meclise bağlı kalmaya söz verecek.
  • - Uluslararsı anlaşmalar mebusan meclisinin onayı olmadan yürülüğe girmeyecek.
  • - Mebusan meclisi padişahın onayı olmadan da yasa öneme hakkına sahip olmuştur.