Abdal Musa kimdir?

Abdal Musa kimdir? Abdal Musa’nın eserleri, hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verir misiniz?

Hacı Bektaş-i Veli dergahına mensup olan, 14. yüzyılda yaşamış bir Türk erenidir.

Abdal Musa 14. yüzyılda yaşamış olan Türk ereni. Ahmed Yesevi dervişlerinden Hacı Bektaşi Veli mensubudur

Abdal musa(Abdal musa sultan olarak’ta bilinir), 14. yüzyılda yaşamını sürdürmüş, Anadolu erenlerinden biridir, ayrıca ozan ve düşünürdür. Çok fazla eseri olmamasına rağmen bilinen eserleri, Abdal Musa Velayetnamesi ve Nasihatnamesi’dir. Çok fazla şiir’i veya eseri olmadığı için, ebedi görüşü tam olarak kestirilemiyor. Ölüm tarihi bilinmese de tahmini olarak ölüm yeri, Antalya’nın elmalı da bulunan tekke köyünde olduğu söyleniyor.

Abdal Musa Alevi bektaşi alimlerinden olup 14. yüzyılda yaşamıştır. Kaynaklara göre Orhan bey zamanında yaşamış ve Bursa’nın fethine katılmıştır.

14.y.y.'da yaşamış bir evliyadır. Hacı Bektaşi Veli tarikatı mensubudur. Bir çok eseri vardır. Nasihatnamesi çok nadide bir eserdir. Değişik bir evliyadır.