Adab-ı Muaşeret ne demektir?

![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1554182281-912480-images-36.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1554182281-912480-images-36.jpeg)

Adab-ı Muaşeret görgü kuralları demektir.Görgü kurallarının özü saygıdır.Görgü kurallarına uymamanın cezai bir durumu ve yaptırımı yoktur.Her yere ait görgü kuralı vardır.Mesela sofrada yemek yerken ağız şapırdatmamak ,Agızda yemek yerken konuşmamak ,Sizden büyüklere hitap ederken saygılı olmak ,bir bayan elini uzatmadan ,erkek uzatmaz vb. Ancak günümüzde ne saygı ne de adab-ı muaşeret kaldı.

Adab-ı Muaşeret kelimesi eski Osmanlıca bir kelimedir. Bu kelimenin içeriği belli başlı görgü kurallarına dayanmasıdır. Bir yerde nasıl davranacağını, nerede nasıl oturacağını, nasıl yemek yenip nasıl sofradan kalkılacağını bize anlatan kuralları vardır.

Adab-ı muaşeret ne demektir ? Ne gibi kurallar vardır ?

Belli bir yasa yada kural şeklinde değil toplumca kabul ettiğimiz kurallardır. Yemek yerken konuşulmaz, tabağın üzerine eğilinmez gibi örneklendirilebiliriz.

Örfi kurallardır. Toplum arasında uyulması gereken kullardır.

aslında bu hepimizincir bildiği ama bir çoğunun uygulamadıgi kurallardir bir kaç basit örnek verecek olursak ağzında lokma varken konuşmamak gerek mesela bir lokantada müşteri önünde menu açıksa garson o masaya gelmez yada mesela çatal bıçağın dıştan içe doğru olmasi yemek yerken tabağa çok egilinmez çorbaya ekmek doğranmaz gibi

{“count”:4,“titles”:[“Adab-\u0131 mua\u015feret ve g\u00f6rg\u00fc kurallar\u0131 nelerdir ?”]}