Adezyon ve kohezyonun farkları nelerdir?

Adezyon ve kohezyonun farkları nelerdir?

aslında birbirleriyle ilişkili kavramlardır farkları ise adezyon farklı türdeki madde moleküllerinin birbirini çekme olayı iken kohezyon aynı madde molekülleri arasında var olan çekim kuvvetlidir kohezyonu en iyi su damlacıklarının birbirini tutmasında görebiliriz adezyona örnek gösterecek olursak ise bardak üzerinde kalan su damlası ise buna en iyi örnektir esenlikle kalın

bilmiyprum

İki farklı maddenin birbirine yapışacak kadar olan çekme kuvvetine adezyon denirkohezyon isekatı maddeler arasındaki negatif ve pozitif yüklerin birbirini çekmesine denir.

fifkfkffkgbibfkfmvkvvlskmcckgj?dkjfjZjxi i

İkiside ‘‘yapışma’’ anlamı taşır.Fakat birbiriyle aynı olmayan cisimlerin birbirini çekmesine Adezyon,birbiriyle aynı cins cisimlerin yapışmasına ise Kohezyon denir.Daha iyi anlamak adına örnek verecek olursak;yağan yağmurdan düşen yağmur sularının cama yapışması Adezyon,civayı dağınık bir şekilde bıraksak dahi aynı yerde durmasına Kohezyon diyoruz.

Adezyon su moleküllerinin maddelere yapışmasıdır ve kohezyon su moleküllerinin birbirini çekmesidir.

Adezyon farklı türler arası çekim potansiyelidir.Kohezyon ise sadece kendi türü arasındaki çekim kuvvetidir.

Kohezyon : Maddenin kendi atomları arasında yaptığı çekim kuvvetine denir.
Adezyon : Farklı cins atomların yaptığı çekim kuvvetine denir.

Adezyon kuvveti aynı iki maddenin birbirine çekerek oluşturduğu kuvvetken kohezyon kuvveti farklı iki madde arasında bu işlemi gerçekleştirir.

Adezyon farklı moleküllerin birbirini çekmesidir. Kohezyon ise aynı moleküllerin birbirini çekmesi. Kohezyona örnek olarak cama yapışan su damlacıkları birbirine yapışarak aşağı inmesi örnek verilebilir. Adezyona ise buradaki cam ve su örnektir. Lisedeyken adezyonu arkadaşlık, kohezyonu kardeşlik ilişkisi olarak kodlardım.

Adhezyon farklı maddelerin birbirine tutunmasıdır. Kohezyon ise aynı tür maddelerin birbiri arasında çekilmesi yani tutunmasıdır.

Adhezyon moleküllerin başka moleküllerle olan etkileşimine kohezyon ise madenin moleküllerinin birbiriyle olan etkileşimine denir. Bu kuvvetler bitkide madde taşınmasına yardımcı olurlar.

Adhezyonda moleküller başka bir şeye tutunurken kohezyonda moleküller birbirine tutunmaktadır.

nşaat mühendisliğinde sıkça kullanılan bu terimlerin öncelikle ne olduğundan bahsedelim. Mesleğin uygulama alanında da akademik dönemde de sıkça duyup bu terimler hakkında yorumlar yapmamız istenecektir. Özellikle İnşaat mühendislerinin bilmesi şart olan bu terimlerin sözlük anlamlarına bakalım.

Adezyon: İki farklı maddenin birbirine yapışacak kadar olan çekme kuvvetine adezyon denir. Adezyon yapışma anlamına gelmektedir.

Kohezyon: Kohezyon da maddelerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerden biridir. Fakat aynı cins moleküllerin çekimleri ile oluşur. Kohezyon kelimesi Latince kökenlidir ve bir arada olma anlamına gelen cohaerere kelimesinden türemiştir. Gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçük olan kohezyon kuvveti, sıvı ve katı maddeler arasındaki negatif ve pozitif yüklerin birbirini çekmesiyle oluşur. Bağlar çok kısa sürede bozulur, saniyenin trilyonda biri kadar devam edebilir. Ancak sürekli olarak diğer moleküller arasında bir kohezyon kuvveti oluşur ve bu şekilde madde bir arada kalır. Sıvıların yüzeyinde görülen gerilim, kohezyondan oluşmaktadır.

Adezyon birbirinden farklı maddelerin birbirlerinde asılı kalma durumudur.Kohezyon ise aynı cins maddelerin birbirine tutulma durumudur.