Adyabatik Denge nedir ?

Adyabatik Denge nedir ? Bu konu hakkında kısaca bilgi veriniz…

Adyabatik denge, ısı ve kütle kaybının olmadığı haldeki bir süreçtir.

Adiyabatik sistem ve adabiyatik denge termodinamik biliminin ana konularındandır. Adiyabatik sistem çevre ile kapalı sistem arasındaki enerji geçişinin olmadığı sistemdir. Zira böyle sistemlerde kütle geçişi de yoktur. Bu da normal şartlarda sistem ile çevre arasında bir denge olduğu sonucunu doğurur. İşte bu denge haline termodinamikçiler tarafından verilen isim adiyabatik dengedir.