Âgâh nedir ?

Âgâh nedir ? Kimlere hangi durumlara söylenir yazınız…

Nefis terbiyesinde başarılı olmuş ve İslami kurallara riayet eden kişilerin bunları yaparken bilinçli olarak şeytanın hileleri karşısında ne yapacağını bilen ve tefekkür derecesinde olgunluğa ermiş kişilere denilen veya takılan nam. Anlam olarak da bilgili, bilinçli ve arif olan gibi manaları barındırmaktadır.

Bir konu hakkında öngörülü, ehil ve bilgili kişilere agah denir. Agah Osmanlıca bir terimdir. Dinde agah olmanın en önemli tefekkürünün ölümü düşünmek olduğu belirtilir.