Aganta Burina Burinata nedir?

Aganta Burina Burinata eseri nedir? Nerede ve ne zaman yazılmıştır? Eser ne anlatır ve kime aittir?

Cevat Şakir Kabaağaçlının 1946 yılında yazmış olduğu bir romandıe. Halikarnas balıkçısı eseriyle tanınmıştır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 1946 yılında yazdığı bir romandır. Halikarnas balıkçısı adıyla tanınan deniz ve bodrum tutkunu Cevat Şakir: yapıtın bir denizci terimi adını vermiştir.

Aganta Burina Burinata halikarnas balıkçısı lakabı ile bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı eseridir. İlk okuduğum kitaplardan biri.