Ahameniş İmparatorluğu hangi yüzyılda varolmuştur? Başkentleri nerelerdir?

Ahameniş İmparatorluğu hangi yüzyılda varolmuştur? Başkentleri nerelerdir?

Ahameniş İmparatorluğu (MÖ.559-MÖ. 330), antik Pers imparatorluğudur. Ahamenes soyundan gelen II.Cyrus tarafından kurulmuş ve III. Darius’un Büyük İskender karşısında yenilmesiyle sonlanmıştır. İmparatorluğun ilk başkenti Pasargad olmuştur. Daha sonra imparatorluk Persepolis’ten yönetilmiştir. Elam, Media, Lydia, Bactria, Babylonia ve Mısır’ın imparatorluk topraklarına katılması sonrasında buraların başkentleri de yönetim anlamında başkent olarak Pers yönetim birimlerine ev sahipliği yapmıştır. Ancak bunlardan sadece Susa ve Babil gerçek anlamda siyasi ve yönetimsel başkent olmuştur.