Alâhilâf'ül-kanun ne demektir?

Hukukta Alâhilâf’ül-kanun deyiminde anlatılmak istenen nedir?

hukukta bu kelime Kanun hilafına; yasaya aykırı olarak anlamına gelmektedir.

Hukukta Alâhilâf’ül-kanun, kanunun aksine/ hukuka aykırı olarak anlamlarına gelmektedir.