Alfred Jules Ayer Austin kimdir?

Alfred Jules Ayer Austin kimdir ? Hayatı ve düşümce tarzı hakkında bilgi veriniz ?

İngiliz bir filozoftur . Görüngücü bir algı kuramı geliştirmiştir. Londra’da doğmuştur .