Alnı açık olmak deyiminin anlamı nedir?

Alnı açık olmak deyiminin anlamı nedir?

Alnı açık olmak, yani utanılacak, çekinecek bir ayıbının, olayının olmaması anlamına gelir.

Alnı açık olmak saklanilacak utanılacak bir durumun olmadığını anlatır bize .

Utanılacak yada çekinilecek birşey yapmamış veya suçsuz olmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Alnı açık olmak, her şeyinin göz özünnde olduğunu kişinin suçluluk hissedecek bir durumda yer almadığını belirten bir ifadedir.

Her şey göründüğü gibi, gizli saklı yok anlamlarında kullanılan dürüstlüğü ve güvenilirliği belirten atasözüdür.

‘‘Benim alnım ak’’ diyen biri aslında orada; ‘‘Ben kendimin yapmadığını biliyorum’’ diyordur bir suçluluk durumunda ‘‘Alnım ak’’ ve ‘‘Alnı açık’’ aynı şeylerdir.


Alnı açık olmak deyiminin anlamı ;
Kişinin bir olaydan veya bir sorundan kaynaklı olarak yanlışının olmadığını ifade eder.
Kişinin saklayacak , gizleyecek veya korkacak bir şeyi yok ise bu deyim kullanılır.

Yaptığı işi düzgün yaptığı için birşeyden korkmamak , çekinmemek

herhangi bir suça karışmamış olmak yaptığı hatadan utanmıyor anlamında geliyor olabilir.

Başı dik olmak deyimiyle benzer anlam taşır.Alnı ak,başı dik olarak gezmek;bir insanın yaşadığı toplum içerisinde hiçbir ayıbının olmaması,haysiyetli ve onurlu bir şekilde toplum içine çıkmak anlamına gelir.

Utanilacak hicbirsey yapmamak demek…