Alp Arslan bey kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır?

Alp Arslan Bey kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Kaç yaşında vefat etmiştir?

">

Alp Arslan bey, 20 Ocak 1029 yılında dünyaya gelmiştir. Tarihi kaynaklarda Adudüddevle Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud unvanı ile tanınmaktadır. Alp Arslan bey, Büyük Selçuklu Devleti‘nin ikinci sultanı olan hükümdar olarak bilinmektedir. Tarihi kaynaklarda gerçek adı Muhammed olarak geçmektedir. Alp Arslan bey, 24 Kasım 1072 yılında Merv’de vefat etmiştir. Çağrı Bey'in oğlu olarak bilinmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır.
image">image

Alp Arslan Bey, 20 Ocak 1029 yılında doğmuştur. Çağrı Bey’in oğlu ve Selçuklu devletinin ikinci hükümdarıdır. Babsı Çağrı beyin ölümü üzerine 1059 yılında Horasan Meliki olmuştur. Amcası Tuğrul beyin ölümü üzerine 27 Nisan 1064’te tahta geçmiştir. 26 Ağustos 1071’de Kendisinden dört kat büyük plan Bizans ordusunu taktik zekası ile Malazgirt savaşında yenerek Türklere Anadolu kapılarını açmıştır. 24 Kasım 1072 tarihinde vefat etmiştir.