Anadolu medeniyeti nedir? Anadolu'da kurulan İlk medeniyetler hangileridir?

Anadolu’da kurulan İlk medeniyetler hangileridir?Anadolu medeniyeti nedir? Uygarlıklar neden gelişmiştir?

Anadolu’da birçok medeniyet kurulmuştur. Hititler, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar. Bunlardan ilk kurulan Hitit Devleti’dir.