Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri?

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri hangileridir?

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri şunlardır ;

 • - Artuklular
 • - Danişmentliler
 • - Mengücekliler
 • - Saltuklular
 • Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır . Kurulan ve gelen Türk beylikleri hakkında bilgi veriniz .

  • İlk Türk beylikleri hangileridir ?
  • İlk Türk beylikleri hangi bölgelerde kurulmuştur ?
  • İlk Türk beyleri kimlerdir ? image">image

  Saltukoğulları, Erzurum çevresinde Ebu Kasım tarafından kurulmuş olan beyliktir. Mengücekoğulları, Erzincan çevresinde kurulmuş olup kurucusu Mengücek Gazi’dir. Danişmendoğulları, Sivas merkezleridir. Amasya, Kayseri, Tokat’a kadar yayılmış olan bir beyliktir. Kurucusu Gazi Ahmet Bey’dir. Artukoğulları, Artuk Bey’in oğulları tarafından kurulan beyliktir. Çok gelişmişler ve 3 parçaya ayrılmışlardır. Bu üç parça; Hasankeyf, Mardin, Harput bölümleridir. Çaka beyliği, denizcilik faaliyetleri gösteren ilk beyliğimizdir ve kurucusu Çaka Bey’dir. İzmir’de kurulmuştur. Çaka Bey’de denizcidir. Sökmenoğulları, Van gölü çevresinde kurulmuş olan beyliktir.

  {“count”:2,“titles”:["\u0130lk T\u00fcrk beylikleri "]}