Anaksimandros kimdir?

Anaksimandros kimdir?

Anaksimandros hakkında kısaca bilgi veriniz.

Miletos’ta yaşamış bir doğa filozofudur. Üzerinde yaşadığımız dünyanın 'belirsiz bir şeyden çıkıp sonunda yine o şeye karışan pek çok dünyadan yalnızca biri olduğunu dile getirmiştir. Belirsiz diye bahsettiği şey tek bir şey değildir. Mesela Thales sadece su der. Burdaki belirsiz kelimesi birden fazla nesneyi içermektedir.

Sokrates öncesi dönemde yaşamış İyonlu bir filozoftur. MÖ 610 Milet’te doğup Milet’te ölmüştür. Thales’in öğrencisidir. Aynı zamanda tarihsel kaynaklara göre öğretilerini kaleme almış ilk filozoftur

Milet doğumlu bir Antik Yunan doğa filozofudur. Bazı bilim insanlarına göre Thales ile birlikte ilk bilim insanları olarak kabul edilir. Literatüre ‘‘Apeiron’’ kavramını katmıştır.

Anaksimandros, Sokrates öncesi dönemde yaşamış bir filozoftur. Thales’in öğrencisidir.