Anarşizm Nedir?

Anarşizm ne demektir?

Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Genelde gerçek anlamından ziyade herkesin ve dünyanın dilinde anarşist dendiğinde her türlü düzene baş kaldıran, hiç bir düzeni tanımayan ve istemeyen sadece kendi düzenini doğru kabul eden ve buda fransız devriminden bu yana dillerde böyle kalmıştır. Fakat aksine anarşizm Belli bir toplumsal düzeni kabullenilmesini ister. Ama devletlerde böyle bir düzene yer yoktur. Bu nedenlede Anarşistler düzene karşı olmuş olurlar.

Antik Yunan kökenli bu kelime olumsuzluk eki olan -a ve yönetici anlamına gelen “archo” kelimesinde meydana gelir. Nihayi anlamı “Yöneticisiz” demektir.Toplumsal otoriteyi bertaraf etmek için oluşan felsefi siyasi ve sosyal bir hareket terimidir.

Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Bu hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular.

Para kazanmak için profil fotoğrafı kullanmalısınız.
Siteden Nasıl Para Kazanabilirsiniz? [Güncel Değil] | SorHadi

Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Bu hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular

özel mülkiyeti toplumda baskı kaynağı ve devleti onun bir aracı olarak gören, bunların ortadan kalkmasıyla insanın özgürleşeceğini öne süren siyasal öğreti.

Anarşizm hiçbir devlet yapısının kabul görmediği herhangi bir devrimsel süreçten geçmeden devletsiz bir toplum olunabileceğini ortaya atan ideolojidir.Sosyalizm gibi kapitalist toplumlardan kopuş için bir kademe olan devletli ancak proletarya iktidarının yer aldığı daha sonrasında ise komünizm şeklinde devam eden bir ideoloji olarak değil doğrudan sınıfsız ve devletsiz bir anlayış vardır.