Anayasamızda tamamlayıcı hukuk kuralları nelerdir?

Anayasamızda tamamlayıcı hukuk kuralları nelerdir? Bilgi verir misiniz?

Anayasada ilk önce emredici hükümler varsa uyuşmazlıklarda o emredici hüküm uygulanır. Emredici hükümlerde o konuyla ilgili bir şey yoksa ve taraflar da sözleşmede aksini kararlaştırmazlarsa tamamlayıcı hükümler o konuya uygulanır. Tamamlayıcı hükümlerde de bir şey yoksa örf ve adet kuralları söz konusu olur.

Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir.
Örneğin, Bir borç ilişkisinde taraflar faiz oranlarını farklı hesaplamıştır, daha sonra yasal faiz devreye sokularak Tamamlayıcı hukuk kuralları meydana gelir.