Ani Arkeolojik Alanı nerededir? Hangi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır?

Ani Arkeolojik Alanı nerededir? Hangi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır?

Ani Harabeleri, Kars’ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunur. İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı Ani antik kentinde Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürmüştür. 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan Ani’de 11. yüzyıla ait İslam Mimarisi eserlerine de rastlamak mümkündür. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen bu yerleşim yeri çok sayıda turisti bölgeye çekmektedir. Son yıllarda trend olan Doğu Ekspresi turlarının da ziyaretçi sayısını artırdığı söylenebilir.

Kars ili merkez ilçesi sınırlarında Türkiye- Ermenistan sınırları içerisinde yer alır, Erken Demir Çağından 16. yüzyıla kadar yerleşimin olduğu, Orta çağ mimarlık, sanat, şehircilik açısından zenginliğin görüldüğü bir ipek yolu olarak biliniyor. Bu yerleşimi önemli yapan özelliklerden biri kapalı kent modelinden açık kent modeline geçişin bölgedeki ilk örneğini simgelemesidir. Yerleşim yoğun ticaret aksanları üzerine yerleşmiştir ve buranın çok kültürlü bir ticaret alanı olmasına neden olmuştur, bu sayede birçok kültürün kaynaşmasına da yol açmıştır. Bu bölgede özgün mimari anıtlar üretilmiş ve bugün Unesco dünya miras listesinde yer almaktadır.