Anıza doğrudan ekim yöntemi nedir?

Anıza doğrudan ekim yöntemi nedir? Faydaları nelerdir? Nerelerde uygulanmaktadır?

Anızda Doğrudan ekim veya sıfır toprak işleme olarak adlandırılan toprak işlemesiz tarım tekniği, ön bitkiye ait yüzey artıklarının olduğu tarla koşullarında hiçbir toprak işleme yapılmaksızın tohumun toprağa yerleştirilmesi ve yabancı ot kontrolünün yapılması olarak tanımlanmaktadır

Direk ekim yada toprağı işlemeden yapılan ekimdir.Bir çok ülkede bu yöntem kullabulmaktadır.Çünkü bu yöntemin maliyeti oldukça düşüktür.
Toprağa herhangi bir işleme yapmadan tohumun toprağa yerleştirilmesi yöntemidir…

Anıza doğrudan ekim toprağı işlemeden sıfır işlemesiz toprağa tohumu direk gömdüren, toprağı işlemeden yapılan ekindir. Anıza doğrudan ekimin faydaları; Toprağın yapısının iyileşmesi ve karbon tutumu, erozyonun önlenmesi, toprakta su tutumunun artırılması, çevresel ve ekonomik faydalar sağlar. Bu yöntemle topraktan kaliteli gıda, verimli ve karlı ürün alabilme imkanı sağlanılır. Anıza doğrudan ekim hiç işlenmemiş verimi yüksek alanlarda kullanılır.

Anıza doğrudan ekim yapma yöntemi özellikle Avrupa'da yapılmakta olan tarımsal faaliyetlerden 1 tanesini oluşturmaktadır buradaki yapılan tarımsal faaliyetlerini en önemli özelliklerinden başlıcaları genellikle toprağın işlemeden üzerine direkt olarak tohumların dökülmesi ve bunun toprağa karışmasını sağlanmasıdır Ayrıca bir önceki hasat döneminden kalmış olan yabani ot veya yetiştirilmiş olan ekinlerin parçalarının toprak üzerinde bulunması ve toprağa karışması sonucunda toprağın içinde bulunan verimin daha olmamasını sağlamak ve buradaki elde edilecek yeni üründen daha kaliteli bir malzemenin olması sağlanmaktadır özellikle bunun bazı bölgelerde yaygın olarak yapılması ürün kalitesini artırabileceği gibi toprağın içerisinde yıkanma oranda azaltmaktadır. Buradaki en temel Hedef daha az çabayla daha kaliteli verim elde etmektir ve maliyet oldukça düşüktür.

">