Anonim ortaklıkta pay sahibinin borç ve yükümlülükleri nelerdir?

Anonim ortaklıkta pay sahibinin borç ve yükümlülükleri nelerdir?

Anonim ortaklık yani anonim şirketlerdir. Kısaca a.ş olarakda bilinir . Bu ortaklık türünde pay sahibin sorumluluğu ve yükümlülüğü sınırlı sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Yani pay sahibi şirkete verdiği sermaye ile sorumludur. Pay sahibinde sermaye getirme sorumluluğundan başka sorumluluk doğmaz. Ortaklık borç ve sorumluluklarından şirket tüzel kişiliği sorumludur. Pay sahibi sadece getirmeyi taahhüt ettiği sermayeyi getirme sorumluluğu mevcuttur.