Anti-Komintern antlaşması nedir? Hangi devletler arası imzalanmıştır?

Anti-Komintern Paktı nedir?

Hangi devletler arası imzalanmıştır?

Sonuçları nelerdir?

Anti-Komintern antlaşması, Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında imzalanmış bir antlaşmadır. Japon Ordusu, Sibirya ve Moğolistan sınırlarında Sovyetler Birliği ile sorunlar yaşayarak, kavgalı pozisyondadır. Bu iki devletin arasındaki gerilim ve sorunlar Almanya'nın işine gelir ve Jopanya ile yakınlaşır. Böylece Almanya ile Japonya 25 Kasım 1936 tarihinde anti-Komintern anlaşmasını imzaladılar.
">

Anti-Komintern antlaşması Bu antlaşmanın temelinde ortaya çıkış nedeninin bir çatışmasızlık yani çatışma ortamından kaynaklanmaktadır bu antlaşma Japon ordusunun Sibirya ve Maliyetten arasında çıkarmış olduğu soruna neticesinde kaynaklanmaktadır Ayrıca Sovyetler Birliği ile de aynı şekilde sorun yaşaması bu anlaşmaya yönelmesine etmiştir burada Japonya’nın tek başına kalması ve Japonya’nın tek başına kaldıktan sonra küçük bir şekilde bu durumun içerisinde çalışması neticesinde Almanya’nın bu durumu fark etmesi ile birlikte böyle bir antlaşmaya yönelmiş ve Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında böyle bir antlaşma imzalanmıştır bu antlaşma neticesinde iki devlet arasındaki gerilim sorunları giderilmeye çalışılmış ve Almanya Japonya yaklaştığı için Almanya ile Japonya 25 Kasım 1936 tarihinde bu anlaşmayı imzaladık Tan sonra birbirlerine daha yakın ve destekleyici bir şekilde Savaş zamanlarında ve diğer ülkelerin tehditlerine karşı ne gibi önlemler almışlar ve kendi Yeni bağlantılar geliştirmişlerdir.