Antik çağda ilk kez hangi düşünür maddenin atomlardan oluştuğunu söylemiştir?

Antik çağda ilk kez hangi düşünür maddenin atomlardan oluştuğunu dile getirmiştir?

Milattan önce 400 yıllarında ilk defa Democritus tarafından dile getirilmiştir. Yunanlı bir filozof olan Democritus maddenin atomlardan meydana geldiğini üç kuralla açıklamıştır. Bunlar; Maddenin en küçük yapı taşı olup görülmez ve bölünmezler.
Bütün maddeler atomların bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur.
Farklı maddelerin atomlarının sayı dizilişi farklıdır.