Antiroman nedir? Antriroman özellikleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?

Antiroman nedir? Antriroman özellikleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?


İkinci Dünya Savaşı sonrası geleneksel romana tepki olarak ortaya çıkan, bir aklımdan çok yazınsal bir inceleme serüveni olan bu romanın öncüleri; Alain-Robbet Grillet, Natalie Serraut, Michael Buttaro ve Clude Simon’dır.
Çoğul bakış açısı tercih edilen bu romanda şimdi ile geçmiş iç içe girmektedir. Romancılar soyut zamanla ilgilenirler. Olaylar ve kişiler okuyucunun dikkatini çekmez ve roman boyunca ana konu ile ayrıntılara hiç yer verilmez. Bazen kişi isimleri bile verilmemektedir. Bu yüzden buna konusuz-roman denebilir.