Antisemitizm Nedir?

Antisemitizm Nedir? Özellikleri nelerdir?

Yahudilik dinine, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlığa antisemitizm adı veriliyor.

Yahudilerin, dinine, ırkına ve hatta geleneklerine karşı düşmanlık beslemek demektir. Daha kısa tabiriyle Yahudi düşmanlığı da diyebiliriz.

Yahudi düşmanlığını ifade eden bir kavramdır. Yahudi karşıtlığı da denir. Bu bir kültüre duyulan kinden ziyade aynı zamanda ırkına ve kültürüne de düşmanlık ifade eder. Terimsel olarak Sami ırkına karşı bir nefret anlamına gelse de Yahudilere karşı saldırganlıkta kullanılan ifade eden bir kavram olmuştur. 1096 yılında meydana gelen Birinci Haçlı Savaşları daha sonra İspanyol Enginizasyonu, 1290 yılında İngiltere’den kovulmaları, aynı şekilde meydana gelen 1492 İspanya sürgünü buna örnektir. Edward Flanner Antisemitizm’i dörde ayırmıştır. Siyasi ve ekonomik Antisemitizm, teolojik veya dini Semitizm(Türkiye’de bu daha yaygın) Milliyetçi Antisemitizm ve en tehlikelisi olan Adolf Hitler ve Nazi hareketinin Holacaust’a neden olan ırkçı antisemitizm olur. Ayrıca 1990’lı yıllardan sonra Siyasi bir Antisemitizm de bu sınıflandırmaya eklenebilir. Antisemitizm tarihsel süreçte Hristiyanlar ve Müslümanlık gibi tek tanrılı dinlerde fazlaca yaygın ve eskidir. Tarihsel süreçte kabuk değiştirse de halen devam eder.