Apoloji nedir?

Apoloji nedir? Genel özellikleri ve tarihçesi nedir? Örnekler vererek açıklayınız.

Apoloji şudur : Kelime anlamı olarak örgü savunma özür dileme birinin yerine konuşma mahkemede savunma yapmak anlamına gelmektedir.

Apoloji eskiden Hristiyan kişilerin başka dindeki insanlara karşı kendilerini koruma amacıyla söyledikleri sözlerdir. Bunu ilk söyleyenlerin havariler olduğunu söylüyorlar. Çünkü havariler vakti zamanında İsa’ya düşman olan Yahudiler ve Romalılara karşı dik durmuşlar ve davalarından yılmamışlardır. Daha sonra Justin Martyr bu türden savunmalarını yapmıştır. O da Hristiyan dini hakkında savunma yapmış ve demiştir ki Hristiyanlık aklın yoludur.