Aranjör nedir?

Aranjör nedir? Aranjör ne iş yapar? Dünyada ve Türkiye’de ünlü aranjörlere örnek verebilir misiniz?

Aranjör, müzisyenlerin yaptığı sanatın düzenlenmesini yapan kişidir. Şarkı bestelersiniz ve mobilya siparişi verir gibi aranjöre ne istediğiniz anlatırsınız o da sizin istediğiniz şekilde şarkıyı düzenler.

Aranjörler genelde müzisyen ve şarkıcılarla birlikte çalışan, onların hazır bestelerini ritmik ve melodik hale getirmeyi meslek edinmiş kişilerdir. Üretilen sanatın ne şekilde olacağını, hangi enstrümanlarin kullanılacağini ve eksik yerlerini şarkıcı ile ortak konuşarak şarkıya yeni bir form verirler.

Sanatçıların oluşturdukları eserlerin son nüshasını gösterdikleri, değiştirilebilecek yerler konusunda yardım aldıkları çalışanı denebilir.