Aristotales kimdir? Nerede ne zaman doğmuştur? Eserleri nelerdir?

Aristoteles kimdir? Nerede ne zaman doğmuştur? Eserleri nelerdir?

Kısa adıyla Aristotales, en ünlü Yunan filozoflarından birisidir. Felsefe, zooloji, fizik, gök bilimi gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır aristotales.Milattan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşamıştır kendisi.aristotales orum Üzerine, Birinci Çözümlemeler, İkinci Çözümlemeler, Yerlemeler, Kosmos Üzerine, Gök Yüzü Üzerine, Gök Cisimleri Üzerine gibi birçok eseri vardır.

Aristoteles, MÖ 300’lü yıllarda yaşamış ve Yunanistan’da doğmuştur. Dünyadaki en yaygın bilinen filozoflardan biridir. Aristoteles’in hocası da Platon’dur. Aristoteles’e göre insan doğuştan bilgi getirmez, insan doğuştan aklı getirir görüşünü savunur. Yani akıl bilgi üretme gücüne sahiptir. Hocası Platon’un fikirlerine de karşı çıkan Aristoteles, tek gerçek varlık nesnelerdir ve gerçek varlıklar somuttur görüşünü savunur. Aristoteles’e göre varlık 4 ögeden meydana gelir bunlar; Madde, form, ereksel ve fail nedenlerdir. Aristoteles hayatında bir çok şey bulduğu gibi altın orta kuralını da bulmuştur. Altın orta kuralında anlatılmak istenen şey her şeyin ortası makbuldür ne azı ne de çoğu. Örnek verirsek çekimserlik çok az bir davranış, delice atılganlık çok abartı bir davranış ancak cesurluk altın ortaya uyuyor. Aristoteles evrende ideal bir düzenin varlığını kabul eder. Aristoteles’in eserleri; Retorik, Poetika, Yorum Üzerine, Kosmos Üzerine, Metafizik, Ruh Üzerine eserlerinden bazılarıdır.

Aristotales bir gol bilimci ve felsefecidir milattan önce 384 ile 322 arasında yaşamıştır birçok alanda araştırma yapmıştır.

Aristoteles, MÖ. 384 yılında Yunanistan'da dünyaya gelmiştir. Antik Yunan filozofu olarak bilinmektedir. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozoflarındandır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir. Aristoteles, MÖ. 322 yılında hayata veda etmiştir. Eserleri ise şunlardır: Metafizik, Politika, Retorik, Fizik, Ruh Üzerine, Ropikler, Katagoriler, Gökyüzü Üzerine, Aristo Külliyatı gibi eserlerin yazarıdır.
image">image