Artemis- Hekate- Selene Teslisi ve Kökenleri

Teslis inancı kavramı gerek tek tanrılı dinler gerekse eski pagan dinlerinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu teslis kavramı farklı din ve kültürlerde farklı özelliklere, farklı kökenlere ve anlayışlara sahiptir. Hatta bunların bazılarının kendine has özel isimleri dahi bulunur. Bunların en bilineni ‘Kutsal üçleme’ ya da Kutsal Teslis’ olarak da bilinen Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kavramları olarak tezahür edilen üçlü bir inanç biçimi vardır. Hristiyan inancında geçen bu üçlü anlayışta bu üçlü asla birbirinden ayrılamayan Tanrı yansımaları olarak kabul edilmektedir. Hint mitolojisinde geçen ‘Timorti’ kavramı ise Brahma, Vişnu ve Şiva şeklindedir. Antik Mısır’da ise İsis, Osiris ve Horos; Grek Ezoterizm’inde; Phanes, Ouranos ve Kronos şeklinde tezahürleri vardır.
image">image

Artemis, Hecate ve Selene Teslisinin Kökenleri
Aslında bakıldığında Yunan Teslisi’nde pek çok teslise rastlamak mümkündür. Her ne kadar bunların çoğu bilinmese de Artemis, Selene ve Hecate Teslisi son derece bilinen ve popüler bir Teslistir. Bu üç ay tanrıçası mitolojide birbirlerinin tamamladığı bir inançtan doğar. Bu üç tanrıçanın birbirlerinin tamamlayan ay döngüleri vardır. Ayrıca bu üçlü trimorphis(üç vücutlu) inancı zamanla Hecate’nin üç yüzü şeklinde tasvir edilmeye de başlanmıştır.

Tanrıçaların Teslis İnancındaki Manaları

">

Bakire Tanrıça Artemis bilindiği üzere avcılık, vahşi doğa, okçuluk ve ay ile ilişkilendirilen Tanrı Apollo’nun da ikiz kardeşi olan Tanrıçadır. İkizi olan Apollon’dan bir gün önce doğarak annesinin de kardeşi Apollon’un doğumuna yardım eder. Bu esnada annesinin çektiği acıları gören Artemis bakire kalmaya ve evlenmemeye yemin eder. Bu yüzden Artemis bu tesliste Bakireyi temsil eder.

">

Bu tesliste Selene Anne’yi temsil etmektedir. Artemis ile de hep iç içe olduğu bilinir. Hatta bazı eserlerde Selene’nin yerini Artemis almıştır. Dünyadan seçtiği kızları bir anne şevkatiyle kötülüklerden korumaya ve uzak tutmaya çalışması ona Teslis inancında bir tür anne misyonunu yüklemektedir.

">

Bu tesliste Hekate ise ‘koca karı’ olarak kabul edilir. Ay ve gece ile ilişkilendirilen tanrıça aynı zamanda yeraltı, ölüler dünyası ve büyücülük ile ilişkilendirilen bilge bir tanrıçadır. Zeus dünyayı ve gökyüzünü, Poseidon denizleri, Hades ise yer altını temsil ederken Tanrıça Hekate ise bu üç alanda yetkilidir. Bu yüzden mitolojide korkuyla karışık saygı duyulan bu tanrıçanın bu denli bilge ve geniş yetkili oluşu ona koca karı misyonunu yüklenmesinde etkili olmuştur.

Ay ve Teslis inancı
image">image

Artemis- Selene- Hekate teslisi aynı zamanda ayı üç fazını ve tanrıçaların birbirleri ardına devam eden üç evreyi temsil eder. Ayın bu üç evresi arasındaki ilk hilal formunu aynı zamanda bakire evresidir. Yenilenme ve başlangıç, masumiyet ve saflıkla ilişkilendirilir. Hilal kavramı aynı zamanda karanlık aydan sonra gelecek olan yaşlı ve bilge tanrıçanın girdiği yeni döngüde bir tür yeniden doğuşu simgeler. Bu döngüde umut, neşe ve sevginin keskin varlığı vardır. bu evrede dişil enerji son derece zayıftır. Bu yüzden eril ve dişil enerji arasında bir denge vardır. Ayın bakire evresi Artemis ile ilişkilendirilir. Bu saydığımız özellikler de ona atfedilir.

Ayın ikinci ana evresi olan dolunay ise içsel enerjilerin en yüksek düzeyde olduğu, hislerin ve sezgilerin güçlü olduğu, aynı zamanda durugörü yeteneğinin en yüksek düzeyde uyumlandığı faz ve tanrıçaların kozmik anne formuna geçişi simgelediği dolunay evresi ise Hyperion ve Theia isimli titanların kızı olan Tanrıça Selene ile ilişkilendirilir. Bu evrenin bir diğer manası ise bakirelikten anne olmaya geçişi temsil eder. Boğaların çektikleri gümüş bir arabanın üzerinde elinde meşale ile dolaşan tanrıça Selene figürü ile tasvir edilmektedir.

Ay döngüleri arasında karanlık ay yada yeni ay evresi hilal evresiyle karıştırılsa da dünyadan bakıldığı zaman sadece ayın karanlık gözü görülür. Karanlık içerisinde geçen bu süreç de bu yüzden sonlanmaları temsil eder. karanlığın doğası gereği gizemli, mistik ve sırlarla dolu bilgeliğin sembolü olarak yorumlanır. Kocakarı olarak da anılan bilge ve yaşlı tanrıça olan Hecate karşımıza çıkar. Annelik döneminin tamamlandığı, yaşlık sürecine girildiği evrenin simgesidir. Ancak bu evre bir son değildir. Bu inanca göre Hecate tekrar bakireye dönüşerek bu devinimi yeniden başlatarak döngülerin devamlılığını sağlar.

Sonuç
Başlangıçta hilal olan ay büyüyerek dolunay oldu. Daha sonra da küçülerek karanlık aya evrildi. Bu döngünün sonu da olsa ay tekrar hilale geri dönerek yeniden doğum gerçekleşecek. İlgili teslis inancında dişiliğin üç dönüşümü bakire, anne, kocakarı ardından tekrar bakire evreleri hiç bitmeyen sonsuz bir yolculuğu temsil eder. Aynı zamanda bu üç evre sırasıyla saflık, yaratıcılık ve bilgelik ile ilişkilendirilir.

6 Beğeni