Asfaltit nedir? Türkiye' nin neresinde çıkarılır?

Asfaltit nedir? Türkiye’ nin neresinde çıkarılır?

Asfaltit yüksek yumuşama noktasına sahip doğal asfalt benzeri bir katı yakıttır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Şırnak’ta çıkarılır.

Asfaltit bir maden çeşididir. Daha çok güneydoğu Anadolu bölgesi Şırnak’tan çıkarılmaktadır.

Asfaltit, ülkemizde kömür sanılıp yıllarca satılmış bir fosil yakıttır. Çoğu kaynakta katı petrol olarak isimlendirilmiştir. İnşaat sektörü dahil bir çok alanda kullanılmaktadır.
Ülkemizde Şırnak (Silopi) Bölgesinde bulunmaktadır.

Enerji kaynaklarımızdan biridir.Petrolün zamanla oksitlenip uçucu maddelerini kaybederek katılaşmasıyla oluşur.Katı yakıttır. Enerji dışında boya , vernik, oto lastik… gibi alanlarda kullanılır. Şırnak-Silopi de çıkarılır.Ülkemizde bu enerji kaynağından ilk enerji elde edilen santral Silopi termik santralidir.

genellikle tortul kayaçların gözeneklerinde bulunan, petrolün ayrışmasıyla oluşan doğal bitüm.