Asimilasyon nedir?

Asimile olmak veya asimilasyon nedir?

Köken bakımında yok olmuş , baskın kökenden oluşan gruplara denir.

Özünden uzaklaşmış ve başka bir toplum haline gelmiş anlamına gelir.

Asimilasyon nedir?

Asimilasyon, etnik bir grubun daha kalabalık bir millet içerisinde kendi köklerinden ve kültüründen uzaklaştırılarak eritilmesidir. Asimilasyona uğrayan bir toplum, kendi milliyetinden uzaklaşır, asimile eden tarafın kültürünü benimser. Çoğu zaman ise asimilasyon, herhangi bir düşüncenin bir topluluğa zorla kabul ettirilmesi olarak da ortaya çıkar. Asimile edilmek istenen taraf baskı altına alınır. Asimile edilmek istenen taraf asimile oluncaya kadar da bu baskı devam eder.

Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin başına gelenler asimilasyondur. Doğu Türkistan, Çin’in büyük baskısı altındadır. Öyle ki bu baskı zulüm boyutuna varmıştır.

Asimilasyon, toplumun yozlaştırılmasıyla da yapılabilir. Yozlaştırmak için de TV dizilerinden eğitim müfredatına kadar her şey kullanılabilir. Kültür yozlaşması çok tehlikelidir. Halk asimile edilmeye muhtaç hale gelir. İnsanlardaki cehalet de bu süreci kolaylaştırır.

Türk milleti ise Araplaşma tehlikesi altındadır. Birtakım Arap kültürü unsurlarının dini gerek zannedilmesi, Arapça olan her şeyin sırf Kur’an’ı Kerim’de geçiyor diye kutsal atfedilip çocuklara isim olarak koyulması örnek olarak verilebilir.


Maalesef son zamanlarda böyle bir furya var. Kur’an’da geçiyor diye anlamı dahi olmayan, hatta tür olarak isim dahi olmayan “şeylerin” çocuklara isim olarak konulması beni korkutuyor. Güzel Türk isimlerine ne oldu? İslam’da önemli olan, çocuğa verilecek ismin güzel anlamı olmasıdır. Türkçe’de birbirinden güzel isimler vardır. İstenilirse Sahabe isimleri de konulabilir. Ama Allah aşkına, Arapların öğrense dalga geçeceği sözcükleri çocuklara isim olarak koymayın! Bu mesele tehlikeli boyutlara varıyor. Kendi kültürümüzü korumalıyız.