Aslan payını kaptırmaz atasözü ne anlama gelir ?

Aslan payını kaptırmaz atasözü ne anlama gelir ? Aslan payını kaptırmaz örneği nedir?

Güçlü kişiler haksızlığa uğrasa bile eninde sonunda kendi hakkı olan şeyi bir şekilde geri alırlar anlamında kullanılan bir sözdür.
"- Aslan payını kaptırır mı oğlum bak Ali abin nasılda gitti aldı hakkı olan maaşını. Aferin ona. "

1 Beğeni

ASLAN PAYINI KAPTIRMAZ ATASÖZÜNÜN ANLAMI

">

Güçlü insanlar bazı koşullardan dolayı hakları yenmiş olsa dahi tekrar hakları olan o şeyi geri alma çabasına girer ve başarılı olurlar. Bu kişiler için; “aslan payını kaptırmaz” atasözü kullanılır.

Cümle içinde kullanımına örnek:
Emir’in böyle sessiz durduğuna bakma, aslan payını kaptırır mı hiç?

@Alshain

1 Beğeni

Güçlüler kolay kolay yenilmezler. Zaten hep kaybedenler güçsüzler değil midir? Bunun farkında olan, kudretli insanlar veya ülkeler asla haklarını başkalarına yedirmezler. Hatta daha ileri gidip fazlasını bile alırlar.

Güçlü olan insanlar kendi payına düşeni hiç kimseye yedirtmez. Elinde herhangi bir hile ile alınsa bile yine kendi payını almasını bilir anlamında söylenir.

1 Beğeni

Yani açık gözlü olan hakkını yedirmeyen burda aslana benzetilmiş ve aslan payını kaptırmaz anlamına gelir.