Astroloji'de eril ve dişil burçlar nelerdir?

Astrolojide eril ve dişil burçlar nelerdir, yazınız…

Eril burclarimiz koç,aslan,ikizler,yay,kova ve terazidir.
Dişil burçlar ise yengeç ,boğa,akrep,balık,oğlak,başak burclaridir

astroloji de eril burçlar; Koç ikizler terazi kova yay tır dişil burçlar; akrep boğa Başak balık burçları dır.

Astrolojide Eril burçlar,; koç, aslan, yay, kova, terazi burcudur. Dişil burçlar ise; yengeç, boğa, akrep, balık, oğlak, başak burcudur.

Koç, ikizler, aslan, terazi, yay ve kova Burçları eril burçlardır.

Boğa, yengeç, başak, akrep, oğlak, balık ise dişil burçlardır.

eril burçlar aslan ikizler koç yay kova terazi dişil burçlar ise akrep boğa başak balık burçlarıdır

">

ERİL VE DİŞİL BURÇLAR

Astrolojide burçların eril ve dişil olarak nitelenmesi, taşıdıkları enerjilerin maskülen ve feninen özelliklerini ifade etmek içindir. Cinsiyet kimliklerimiz olan kadın veya erkek olmakla ilgisi yoktur. Uzakdoğu felsefesindeki yin ve yang kavramlarıyla benzerdir. Burçlarda arketipsel özelliklerinde bulunan yin ve yang enerjilerine göre eril ve dişil burçlar olarak gruplanmıştır.

☆Hava ve ateş elementi grubundaki burçlar eril enerjilidir: Terazi, İkizler, Kova, Koç, Aslan, Yay
☆Toprak ve su elementi grubundaki burçlar dişil enerjilidir: Oğlak, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep, Balık

Eril burçlara pozitif burçlar ya da gündüz burçları da denilmektedir. Eril gezegenler olan Güneş, Mars, Satürn, Jüpiter etkisi altındaki burçlardır.

Dişil burçlara negatif burçlar ya da gece burçları da denilmektedir. Dişil gezegen olan Ay ve Venüs etkisi altındaki burçlardır.

Her insan hem eril hem dişil enerjiye sahiptir. Hangisinin baskın görüleceğini kişisel doğum haritaları gösterir. İdeal olanı ise her ikisinin dengeli olmasıdır. Doğum haritalarında 12 burcun tamamı bulunur. Kişiye bulundukları ev ve misafir ettikleri gezegenlerin konumuna göre farklı özellikler kazandırırlar. Kişilerin karakterlerinde eril enerjinin mi yoksa dişil enerjinin mi baskın olacağını ise gezegenlerin eril ve dişil burçlardaki ağırlıklı dağılımı belirler. Örneğin bir kadın haritasında gezegenler eril burçlarda yoğunlaşmaktaysa; kişi iş hayatını seven, sosyal platformlarda yer alan, erkek egemenliğini kabul etmeyen, hayatın içinde aktif olmayı tercih eden bir kadın olacaktır. Haritasında dişil burçlarda gezegen yoğunluğu var ise; çalışmayı istemeyen, ev işleri ve çocuk büyütmeyle ilgilenmek isteyen, erkek egemenliğini kabul eden, geri planda kalarak koruyup kollamaya gönüllü, anaçlık yapan bir kadın olacaktır.
image">image

Eril Burçların Ortak Arketipsel Özellikleri:

Vericidir.
Dışa dönüktür.
Aktif olmayı tercih eder.
• Zihnin analitik yönlerini, beynin sol tarafını iyi kullanırlar.
Hırslı, girişimci, dinamiktirler. Kaoslardan ve mücadele etmekten hoşlanırlar.
Kontrolcüdürler. Dinlemekten çok konuşmak isterler. Sabırsızdırlar.
Kurtarıcı rolüne bürünebilirler. Kendilerini önemser ve ön planda olmak isterler.
• Yoğun duyguları iyi yönetemezler. Öfke problemleri yaşarlar.

Dişil Burçların Ortak Arketipsel Özellikleri

Alıcıdır.
İçe dönüktür.
Pasif kalmayı tercih eder.
• Sevgi, ruhsallık, içgüdü, şefkat, yaratıcılık gibi özellikleri kapsayan beynin sağ tarafını iyi kullanırlar.
• Hırslı, girişimci ve dinamik değillerdir. Kaoslardan hoşlanmaz, mevcut düzeni korumanın verdiği güvenli limanı severler.
• Olayları ve kişileri kontrol etmeyi düşünmezler. Sabırlı ve anlayışlıdırlar. Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederler.
•Kurban rolüne bürünebilirler. Kendilerini geri plana atarlar.
Yoğun duygularla rahatlıkla baş edebilirler. Öfke yerine dinginlik, soğuk kanlılık hakimdir.