Asurluların insanlık tarihine katkıları nelerdir?

Asurlular’ın insanlık tarihine katkıları nelerdir?

İlk kütüphaneyi kurmuşlardır.
Yazıyı bulmuşlardır.
Ülkenin ticaretini geliştirmişlerdir.
Kabartma sanatında gelişme sağlamışlardır.
Heykeltıraş sanatında gelişme sağlamışlardır.
İlk sömürge imparatorluğudur.
MÖ 2025 ile 612 yılları arasında var olmuştur.
Hükümeti monarşidir.
Başkenti asurdur.
Medler ve Babiller birleşerek Asurluları yıkmışlardır.

Tarihte ilk bilinen kütüphaneyi kurmuşlardır. İlk yazılı kaynaklar Asurlu tüccarların bıraktıkları Kültepe tabletleridir. Asurlular Mezapotamyada bulunan yazıyı Anadolu’ya; İran’a buradan dünyaya yayılmasını sağlamışlardır.

Tarihte ilk bilinen kütüphaneyi kurmuşlardır. İlk yazılı kaynaklar Asurlu tüccarların bıraktıkları Kültepe tabletleridir. Asurlular Mezapotamyada bulunan yazıyı Anadolu’ya; İran’a buradan dünyaya yayılmasını sağlamışlardır.

İlk yazı işleriyle asurlular ilgilenmiştir. Aynı zamanda ilk kütüphaneyide asurlular kurmuştur.

İlk yazı işleriyle asurlular ilgilenmiştir. Aynı zamanda ilk kütüphaneyide asurlular kurmuştur.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

Asurlar savaşçı bir topluluktur ve bu savaşçılıklarından en çok çeken bi diğer toplulukta urartular olmuştur.Urartuların güçlü kalelerini ve savunmasını aşabilmek için büyük savaş makineleri icat edip tarihteki ilk sualtı taaruz timini kurmuşlardır.Yani Asurlular askeri alanda ondan sonra gelecek medeniyetlere savaş makinaları ve savaş stratejileri olarak katkı sağlamışlardır.

">

_Asurluların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir?_

Asurlular, MÖ 2500 tarihinde kurulmuşlardır. Mezopotamya uygarlıklarından biridir. Asurlular, dağlık bir kesime yerleştikleri için çoğunlukla kara ticaretine doğru yönelmişlerdir. Ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kurdukları bu ticaret kolonileri döneme damgasını vurmuştur. Mezopotamya kültürünü bu koloniler aracılığı ile Anadolu topraklarına tanıtmışlardır. Ayrıca bu ticari etki öyle büyüktür ki Anadolu‘ya yazıyı getirenler de Asurlulardır. Bununla birlikte Anadolu’da tarihi devirler başlamıştır. İlk yazılı belge Anadolu sınırları içerisinde Kayseri, Kültepe'de bulunmuştur. Bunların yanı sıra Asurlular ilk kütüphaneyi kurmuşlardır. Kabartma alanında kendilerini fazlasıyla geliştirmişlerdir. Heykeltıraş yetiştirmişlerdir. Yani, sanat alanında bulunan faaliyetleri küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Med ve Babil saldırıları sonucunda yıkılmışlardır.

Dünyanın bilinen ilk kütüphanesini yaptılar.Kabartma sanatını geliştirdiler.Heykeltıraşı geliştirdiler.Kervanlar ile ticaretin gelişmesini sağladılar.Anadolu’ya çivi yazısını getirdiler ve öğrettiler.


tarihte ilk bilinen kütüphaneyi kurmuşlardır hammurabi kanunlarını geçirip ticareteki ilk kanunu çıkartmışlardır

İlk yazıyı ve kütüphaneyi bulmuşlardır. Büüyk katkıları dokunmuştur.