Ataerkil toplumlarda erkek çocuk neden önemlidir?

Ataerkil toplumlarda erkek çocuk neden önemlidir? Konu hakkında kısaca bilgi veriniz.

Ataerkil toplumlarda erkek çocuklarının önemli olmasının en önemli nedeni soyu daha doğrusu soyadını devam ettirecek kişinin erkek çocuk olmasıdır.

Anaerkil toplumun aksine soy babadan devam eder. Fiziksel güç üzerine kurulu bu patriyarşi düzeninde erkek fiziksel gücün simgesi haline gelir. Bu yüzdendir ki erkek sosyal ve kamusal alanda daha ön plandadır. Aslında bu bir tür sosyal bir yüktür.

Soyun erkekten devam edeceği görüşü kabul edilir bu yüzden erkek çocuklara önem verilir.

Ataerkil toplumda ailede sözü en çok geçen babadır. Erkek çocuklarda büyüyüp baba olacağı düşünüldüğünden dolayı onlara daha fazla önem verilir. Büyüyüp aile kurduğunda ailenin atası o olacaktır.

Ataerkil toplumunda erkek çocuklarının neden bu kadar önem verilmesinin sebebi erkek babadan gelen soyu devam ettirebilmesi için bu kadar önem verilir.