Atatürk askeri rütbelerini nerede ve ne zaman almıştır?

Atatürk askeri rütbelerini nerede ve ne zaman almıştır?

TEĞMEN: M. Kemal Harp Okulu’ndan 1902’de teğmen rütbesi ile mezun oldu.
KURMAY YÜZBAŞI: Mustafa Kemal, Harp Akademisi’nden 1905’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.
BİNBAŞI: 1911-1912 Trablusgarp Savaşı sonrası bu rütbeyi aldı.
YARBAY: 1913’te Sofya’da askeri ateşemiliter (elçi) görevindeyken terfi etti.
ALBAY (MİRALAY) : Çanakkale Savaşları sırasında albaylığa terfi etti
MAREŞALLİK: 23 Ağustos- 13 Eylül 1921 tarihleri arasında zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda M. Kemal, büyük meydan muharebeleri kazanabilen ve dünyadaki az sayıda paşaya verilen Mareşallik (Müşirlik) rütbesine sahip oldu. Ayrıca Gazilik unvanı da verildi.

Atatürk bir-çok cephede savaşmıştır ve askeriyeden mezun olduğu için bir-çok rütbeler almıştır. Teğmen, Albay ve Mareşallik bazılarıdır.

M. Kemal Harp Okulu’ndan 1902’de teğmen rütbesi ile mezun oldu.Daha sonra Harp Akademisi’nden 1905’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.1911-1912 Trablusgarp Savaşı sonrası Binbaşı rütbesini aldı.1913’te Sofya’da askeri ateşe militer (elçi) görevindeyken yarbay olarak terfi etti.Çanakkale Savaşları sırasında albaylığa terfi etti.
Çanakkale Savaşlarından ‘‘Anafartalar Kahramanı’’ olarak General oldu ve son olarak 23 Ağustos- 13 Eylül 1921 tarihleri arasında zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Maraşel olmuştur.

Atatürk sırası ile Teğmen,Abay,General ve Meraşal rütbeleri almıştır.

Teğmen rütbesi: 1902’de

Kurmay yüzbaşı:1905’te

Binbaşı: 1911’te

Yarbay: 1913’te

Albay: Çanakkale Savaşı’nda

Mareşallik: 23 Ağustos- 13 Eylül

Çanakkale Savaşlarından ‘‘Anafartalar Kahramanı’’ olarak ayrılırken savaş sonunda generallik rütbesine terfi eden Mustafa Kemal 1917’de Kafkas Cephesi’nde görev alıp Muş ve Bitlis’i işgalden kurtardıktan sonra 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanacağı sıralarda Suriye- Filistin cephesine ‘‘Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’’ görevini sürdürdü.

Atatürk’ün askeri rütbeleri, aldığı yerler ve zamanı :

 • Teğmen rütbesini İstanbul Harp okulundan mezun olunca 1902 ‘de almıştır.
 • - Üst teğmen rütbesini Harp Akademisinden devam ederken 1903’te almıştır.
 • - Kurmay yüzbaşı rütbesini 1905’te Harp Akademisinde mezun olurken almıştır.
 • - Kıdemli yüzbaşı rütbesini 1907’de Şam’daki göreviyle almıştır.
 • - Binbaşı rütbesini 1911’de Trablusgarp savaşındaki göreviyle almıştır.
 • - Yarbaylık rütbesini 1914’ te Balkanlar harbindeki göreviyle almıştır.
 • - Albaylık rütbesini 1915 ‘te Çanakkale savaşındaki üstün başarıyla kazanmıştır.
 • - Tümgeneral rütbesini Çanakkale savaşından sonra Edirne ve Diyarbakır’da görev almasıyla bu rütbeyi kazanır.
 • - Başkomutanlık rütbesine 1921’de TBMM tarafından bu rütbeye uygun görülmüştür.
 • - Mareşal ve Gazi rütbesini ise 1921’de Sakarya Meydan Muharebesindeki başarısıyla kazanmıştır.
 • teğmen rütbesi ile harb okulu’ndan mezun oldu. 11 ocak’ta yüzbaşı rütbesiyle harb akademisi’ni bitirdi.
  kolağası ( kıdemli yüzbaşı) oldu.
  nisan ayında istanbul’a giren hareket ordusu’na kurmay başkan oldu.
  derne komutanlığı’na getirildi.
  14 kasımda binbaşılık rütbesini aldı.
  sofya ateşemiliterliği’ne atandı.
  sofya’dayken yarbay oldu.
  albaylığa terfi etti.
  tuğgeneralliğe terfi etti.

  6 mart 1917: tümgeneralliğe yükseldi.

  19 eylül 1921: tbmm tarafından mustafa kemal’e mareşal ve gazi unvanı verildi.