Atatürk'ün okuduğu okulların adı nedir?

Atatürk'ün okuduğu okulların adı nedir?

Atatürk’ün gittiği okullar sırasıyla; Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi şeklindedir.

Mahalle mektebinde dini eğitimle başladığı tahsil hayatını Şemsi Efendi okulunda devam etmiş ve askerliğe merakı olduğu için o alanda eğitim görmeye karar vermiştir. Mülkiye, askeri rüştiyelerini bitirmiş daha sonra harp okulunu bitirmiştir. Atatürk’ün eğitim hayatı okullarla sınırlı değildir. Sürekli okuyan sürekli kendini yetiştirmeye çalışan bir kişilik olduğu için ömür boyu eğitim görmüş ve eğitim vermiş diyebiliriz.

Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi

Atatürk’ün gittiği okullar Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ,Harp Akademisi şeklindedir.

ilk olarak mahalle mektebinde sonrasında şemsi efendi okulu, Selanik askeri okulu, manastır askeri okulu ve harp okulunda eğitimlerini sırasıyla sürdürmüştür.

Mülkiye, askeri rüştiyelerini bitirmiş daha sonra harp okulunu bitirmiştir. Atatürk’ün eğitim hayatı okullarla sınırlı değildir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi Şemsi Efendi Okulu Harp Akademisi , , Selanik Askeri Rüştiyesi, Harp Okulu veMahalle Mektebi,Manastır Askeri İdadisi,okudugu okullar bunlardır

Selanik mülkiye rüştiyesi ,şemsi efendi okulu ,harp okulu ,mahalle mektebi,İstanbul harp akademisi.

Sırasıyla: mahalle mektebi, şemsi efendi okulu, mülkiye rüştiyesi, askeri rüştiye, manastır askeri idadisi, harp okulu, harp akademisi. Kurmay teğmen olarak mezun olmuştur.

Mahlle mektebi şemsi efendi istanbul harp aled. Manastır askeri idadisi

Atatürk toplamda 7 farklı okulda okumuştur. Bunlar sıra ile;

  1. Mahalle Mektebi,
  2. Şemsi Efendi Okulu,
  3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi,
  4. Selanik Askeri Rüştiyesi,
  5. Manastır Askeri İdadisi
  6. Harp Okulu,
  7. Harp Akademisi’dir.

İlk olarak Mahalle Mektebine daha sonra Şemsi Efendi Okulu sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi ardıdan yarı dönemden sonra Selanik Askeri Rüştiyesine sonra Manastır Askeri İdadisine en sondada Harp Okuluna gitmiştir.

  1. Mahalle Mektebi.2) Şemsi Efendi Okulu.3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi.4) Selanik Askeri Rüştiyesi.5) Manastır Askeri İdadisi .6) Harp Okulu.7) Harp Akademisi.