Atatürk'ün Siyasî alanda yaptığı inkılaplar nelerdir?

Siyasî alanda yapılan inkılaplar nelerdir? İnkılaplar hakkında bilgi veriniz?

Siyasi alanda yapılan inkilaplar ; Halifeliğin Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Saltanatın Kaldırılması, Ankara’nın Başkent Olması , Çok Partili Rejim Denemeleri gibi yenilikler olmuştur.

Siyasi alanda yapılan inkilaplar

ankaranın başket olması

halifeliğin kaldırılması

saltanatlığın kaldırılması

Ankara’nın başkent olması,
Monarşik rejimin kaldırılarak Cumhuriyete geçilmesi,
Halifeliğin kaldırılması olaylar siyasi İnkilaplardır.

Daha sonra bir grup siyasetçi bu inkılaplara isyan etmişler ve kelleleri ile cezalandırılmışlardır.

Atatürk inkılaplarının özellikler, modern çağın gereklerine uygun olması ve dogmatik olmamasıdır. Temeli ulusal egemenliğe dayanır. İnkılaplar birbirinin tamamlayıcısı olarak bir bütündür ve kapsamlıdır. Atatürk inkılaplarının amacı halkın refah düzeyini yükselterek her açıdan modernleşmeyi sağlamaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş toplum seviyesine yükseltmeyi amaçlamıştır.

Siyasi alanda yapılan inkılaplar şu şekildedir;

 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
 • Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
 • Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 • Aynı şekilde Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
 • Ankara'nın başkent oluşu
 • Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu siyasi partiler
 • Atatürk siyası alanda inkılapları yapmasının amacı modern bir yaşama düzenine sahip olan batı medeniyetleri gibi bizimde geri kalamamızdır bu nedenle atatürk birçok siyasi çalışmalar yapmıştır işte bunlardan bir kaçı

  Ankaranın başkent olması(27 Aralık 1919)

  Saltanatın ve halifeliğin kalkması(1 Kasım 1922)

  Cumhuriyetin ilanı(29 Ekim 1923)

  20 Ocak 1921 anayasası Teşkilat-ı Esasiye

  20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)

  daha sayılıcak örnekler var fakat bunlar biraz daha bilindikleri :smiley:

  O zamanlardaki Osmanlı devletinin yönetim şekli monarşidir.Bu yönetim şeklinden memnun olmayan Atatürk bu yönetimi değiştirmek istediği belliydi.Zamanı gelince Atatürk artık bu yönetimi değiştirmeye başladı ve siyasi alanda önemli inkılaplar yaptı bu inkılaplar ise şunlardır;
  Saltanatın kaldırılması
  Halifeliğin kaldırılması
  Ankara’nın başkent seçilmesi
  Cumhuriyetin ilanı
  1921 Anayasası
  Çok partili hayata geçiş dönemi
  hatırladıklarım bu kadar unuttuklarım varsa kusura bakmayın:slight_smile:

  Siyasal alanda yapılan inkilaplar:

 • 1. 1 Kasım 1922 yılında Saltanatın kaldırıldı.
 • 2. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3. 3 Mart 1924 yılında Halifelik kaldırıldı.
 • Siyasî alanda yapılan inkılaplar şunlardır:

  1. Ankara’nın başkent olması.
  2. Saltanatın kaldırılması.
  3. Cumhuriyetin ilan edilmesi.
  4. Halifeliğin kaldırılması.
  5. Yeni Türk Devlet’inde Anayasa hareketleri. (20 Ocak 1921 anayasa- Teşkilat-ı Esasiye
   20 Nisan 1924 Anayasası- İkinci anayasa)
  6. Çok partili hayata geçiş ve denemeleri siyasi alanda yapılan inkılaplardır.

  2020 Yılına girdik dünyada krallıkla yönetilen ülkelerden bahsediyoruz. Hâlâ bu ülkede özgür olmadığını belirten kişiler var.

  Saltanatlığı 1922 kaldırılıp yerine cumhuriyet geldi.
  Halifelik kaldırıldı.
  Laiklik inkılabıyla din ve dert işleri birbirinden ayrıldı. Partili hayata geçildi.