Atom mühendisliği nedir? Atom mühendisi ne iş yapar?

Atom mühendisliği nedir? Atom mühendisi ne iş yapar? Atom mühendisliği öğrenimi veren üniversiteler hangileridir.

Atom mühendisliği bölümünden mezun olanlar genellikle nükleer santrallerde enerji üretim işleriyle uğraşmaktadırlar.

Atom mühendisliğinin diğer bir adı da Nükleer enerji mühendisliği dir. nükleer radyasyonun madde ile etkileşimine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerinde bir takım uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik alanında çalışmalar genel olarak nükleer santrallerde gerçekleşir.

Atom mühendisliği olarak bilinen mühendisliğin Genel İş alanlarına bakılacak olursa genellikle Nükleer santrallerde ve Termik santrallerde enerji dönüşümlerini sağlamak amacıyla yapmış oldukları çalışmalarla bilmektedirler özellikle bunların üniversiteden mezun oldukları nükleer tıp ve nükleer radyasyon tarzında almış oldukları eğitim neticesinde elde etmiş oldukları verilerin belli bir analizinin yapılması neticesinde kendilerini geliştirmeleri ve Mühendislik bölümünden mezun olduktan sonra bu alan üzerinde yoğunlaşmalar neticesinde ortaya çıkmakta olan bir iş dalları sözkonusudur burada gerçekleştirmiş oldukları temel şey atom mühendislerinin yani atom nükleer değerlerinin parçacıkların ve moleküllerin üzerinde çeşitli araştırmalar yaparak Bunlar incelenmesi ve değerlendirilmesi alanında çalışmalar yürütmekte ve elektriksel akımlarını incelemektedirler.

Nükleer enerji mühendisi, atom çekirdeğinin çeşitli olaylar sonucu parçalanması ve kontrollü enerji üretme ile güvenli bir şekilde elde edilmesi ve bu teknolojinin gelişmesi için çeşitli tasarım ve araştırma yapan kişidir.

Nükleer enerji mühendisinin görevleri; nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarlanması ve işletilmesi, nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapması, alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar proje ve rapor hazırlar, araştırma yapacağı konuyla ilgili malzeme ve maddenin özelliklerinin belirlenmesini ve laboratuvar çalışmasını yapar.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
Nükleer enerji mühendisi olmak için Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünde eğitim verilmektedir. Günümüzde bu teknoloji de ileri seviyede bulunan Rusya da Türkiye’den öğrenci almakta 4 yıl lisans 2 yıl lisans üstü eğitim verdikten sonra Mersin ilimizde açılması planlanan nükleer enerji santralinde çalıştırılmak üzere nükleer enerji mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.