Avrupa'nın Hasta Adamı Deyimi Nereden Gelmektedir?

Avrupa’nın Hasta Adamı Deyimi Nereden Gelmektedir?

O dönemlerde Fransız ihtilaliyle, milliyetçilik akımı gelmişti. Osmanlı’da çok uluslu bir devletti ve milliyetçilik akımının gelmesiyle sık sık azınlık isyanları çıkıyordu. Eski gücünü kaybetmişti ve çöküş derecesine gelmişti. Rus çarı Nikola kışlık sarayında verdiği baloda İngiliz elçisi Hamiltun Seymur’a Osmanlı’yı kastederek;“Elimizin altında hasta bi adam var, eninde sonunda ölecek. Biz mirasını şimdiden paylaşalım,” Demiştir.

Batı devletler, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hasta adam lakabı ile yaftaladı. Hasta adam lafı ilk söz Rus çarı İ. Nikolay’ın ağzından çıkmıştır. Osmanlı ekonomik yönden çöküşe girince Nikolay bu sözü kullanmış olup tarihe geçmiştir.

Batı devletleri 1. Dünya savaşı sırasında bu tabiri çöküş dönemine giren Osmanlı imparatorluğu için kullanmıştır.

Osmanlı Devletinin milliyetçilik akımının sonucu olarak yaşadığı isyanlar sonrası güçsüz kalması sonucunda avrupalı devletlerin Osmanlı’nın yıkılış dönemine girdiğini belirtmek için bu tabiri kullanmaya başlamışlardır.

Avrupalıların hasta adam ifadesi, osmanlı imparatorluğunun eski gücünü kaybetmesi, yaşlandığını, yaşanan şeylere direnemeyeceğini, artık vücudunun kaldıramayacağını bildiği için demiştir.