Aygucı ne demek?

Aygucı (Ayguçi) ne demek? Aygucı görevleri nelerdir?

image">image

Eski Türklerde hükümdarlardan sonra en çok yetkiye sahip olan kişilere Aygucı denilirdi.
Eş anlamlıları ise baş vezir, baş danışman, devlet müşaviri gibi isimlerde aynı anlamlara gelir.
Aygucı’nın görevleri ise bu şekilde;
Çoğunlukla mecliste etkisi olurdu, Kağanın olmadığı zamanlarda Aygucı meclise başkanlık yapma yetkisine sahipti.
Eski Türk Devletlerinde Devlet için en önemli adamlardan biri olma unvanına sahiptir.

Aygucı ne demek?

">

  • Ayguçi, Eski Türk devletlerin hükümdar bulunmadığı bir toplantıda en az hükümdardan sonra en yetkili kişidir. Bu yetkiye sahip olan kişiye aygucı veya ayguçi olarak isimlendirir.
  • Aygucı’nın görevleri nelerdir?

  • Aygucı’nın görevi, devlet müşaviri, başvezir başdanışman gibi Mecliste sözü geçer. Eski Türk devletlerinin Hükümdarlığı bulunmadığı bir mecliste Kağana muhalefet görevini yapabilir. Hükümdarın bulunmadığı bir mecliste Başbakanlık yapabilir danışmanlık gibi görevleri üstlenebilir.
  • Aygucı eski Türk devletlerinde baş vezir olarak görev yapan kişidir. Kağandan sonra gelen en önemli adamlardan birisidir. Kağanın yokluğunda onun yerine görevlerini yerine getiren kişidir. Eski Türk devletlerinde önemli bir devlet adamıdır.