Ayhan Tunca kimdir?

Ayhan Tunca kimdir?

Ayhan Tunca tarafından kaleme alınan eserlere örnek verir misiniz?

Ayhan Tunca bir yazardır kaleme aldığı eserlerden “Ortaçağın Aydınlık Sesi Edirneli Bir Bilge Bedreddin ve Soylu Yaşam Öyküsü” , “Tıraşsız heykeltraş: Edirneli İlhan Koman” ve “Edirne için notlar ve Edirnede tarih, kültür, inanç turu” eserlerini göstermek olur.

Edirne Yöre Dergisinin sahibi olan yazar.Edirne’yi tanımak ve sevmek için yazarın eserlerini okumak gerekir.Bu eserlerden bazıları; Traşsız Heykeltıraş Edirne’li İlhan Koman, Edirne Sultân 2.Bayezit Külliyesi ve Sağlık Müzesi, Edirne’de Tarih, Kültür ve İnanç Turu.

Edirneli bu sanatçımız ayrıca Edirne Yöre dergisinin de sahibidir. Eserlerine örnek verecek olursak, Traşsız Heykeltraş: Edirneli İlhan Koman ve Edirne için notlar ve Edirnede tarih, kültür, inanç turu adlı eserlerini örnek gösterebiliriz. Bu sanatçımız Edirne aşığı olmasıyla bitmeyip doğaya karşı sevgisi ile de tanınır.

eserleri ;

  • 1909, 1913, 1916, 1930 notlari ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk edirne’de ,
  • Tıraşsız heykeltıraş: Edirneli İlhan Koman
  • Edirne için notlar ve Edirne'de tarih, kültür, inanç turu
  • 1905'ten 1930'a... "O yıllar... Olaylar...": ve... Edirne'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk geçti , gibi bir çok eser vermiş bir yazardır. En çokta Edirne sevgisiyle bilinir hatta Ayhan Tunca demek Edirne demektir sözüyle tanınır.
  • Ayhan Tunca, Edirne doğumlu olup araştırmacı ve yazardır. Edirne’ye ait Yöre Dergisi’nin sahibidir.