Babalık Karinesi Ne Demektir?

Babalık karinesi ne demektir? Babalık karinesi hangi davalarda dikkate alınır?

Eşler ayrıldıktan üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası test yapılmaksızın eski eş olduğu kabul edilir. Buna babalık karinesi adı verilir. Bu süreçte kesinleşen babalık karinesinde çocuğun reddedilmesi mümkün değildir.
Babalık karinesi, soybağının reddini isterken, tanıma ve babalık davasında dikkate alınacaktır.