Babillerin insanlığa katkıları nelerdir?

Babiller kimdir,özellikleri nelerdir ve insanlığa ne gibi katkıları olmuştur?

Babiller Amurrlar tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Sumu-Abum’dur. Özellikle devletin başına geçen 5. Kral Hammurabi ile Babiller diğer kavimlere egemenlik kuruşlardır.Hammurabi kanunları vardır. Yaklaşık 2000 yıl önce bir coğrafyacı tarafından babil asma bahçeleri şu şeklinde tasvir edilmiştir.’’ Bahçeleri biribir üzerinde yükselen kubik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Yüksekteki bahçeleri sulamak içiin Fırat Nehri’nden zincir pompalarla su yukarılara çıkıyordu.’’ sözcüklerini kullanmıştır. Dünyanın yedi harikası içinde yer alan: Babil kulesi ve Babil asma bahçelerini yapmışlardır. Mezopotamya uygarlıkları arasında devlet kuran ilk uygarlıktır Babiller.

Babilliler Mezapotamya’da kurulan bir uygarlıktır. Babilliler asma bahçelerini yapmışlardır,
hammurabi kanunlarını yapmışlardır, mimaride ilerlemişlerdir.

">

_Babiller Kimlerdir?_

_Babiller, Mezopotamya'da yaşayan bir uygarlıktır. M.Ö. 3000’lü yıllarda hüküm sürmüşlerdir._

_Babillerin insanlığa katkıları nelerdir?_

 • Babiller denilince akla ilk gelen isim ünlü Kral Hammurabi'dir. Hammurabi, yazılı ilk kuralları yazmıştır. “Hammurabi Kanunları” ismi verilmiştir bu kurallar bütününe. Hammurabi Kanunları, kısasa kısas sistematiği üzerine kurulmuştur. Bu politika ile Babiller uzun süre varlıklarını sürdürmüşlerdir.
 • _Monarşi yani mutlak krallık, bu uygarlık döneminde ortaya çıkmıştır._
 • _Dünya'nın 7 Harikasından ikisini bünyesinde barındırmıştır. Bunlar; Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri'dir._
 • _Mimari alanındaki başarıları ile Mezopotamya'da öncü olmayı başarmışlardır._
 • _Tarımda ilerleme kaydetmişlerdir._
 • _Ticarette büyük ilerlemeler sağlamışlardır._
 • _İki farklı devlet kurmuşlardır. Bunlar; Birinci ve İkinci Babil Devlet'i olarak isimlendirilirler._
 • Babillerin İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Mimaride Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığı olmayı başarmışlardır. Dünyanın yedi harikası içinde yer alan: Babil Kulesi ve Babil asma bahçelerini yapmışlardır. Mezopotamya uygarlıkları arasında devlet kuran ilk uygarlık Babillerdir.27 Eki 2020

  Babillerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
  Babillilerin insanlık tarihine yaptıkları katkıların başında temelini attığı ve günümüze kadar gelen MUTLAKİYET (MONARŞİ) yönetim şekli gelir.
  Sümerlerin bazı şehirlerinde uygulanan kanunları toplayan ve bunu bütün ülkede uygulayan ve tarihe HAMMURABİ KANUNLARI olarak geçen kanunları yapmışlardır.
  Antik çağın 7 harikaları olarak kabul edilen Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi Babilliler tarafından yapılmıştır. Bu yapıların ünü günümüze kadar gelmiştir. Bu yapılar Babillilerin tarımda ve inşaat alanında ne kadar ileri olduklarını gösterir.
  Babilliler Mezapotamya uygarlıklar arasında ki defa devlet kuran tek uygarlıktır. Farklı zamanlarda kurulan 1. Babil Devleti ve 2. Babil Devleti vardır.
  Babil şehri başkent olarak kabul edildiği için devlete Babil Devleti adı verilmiştir. Mezapotamya’da kurulan uygarlıklar birbirini devamı olan uygarlıklardır.

  Babillerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
  Babillilerin insanlık tarihine yaptıkları katkıların başında temelini attığı ve günümüze kadar gelen MUTLAKİYET (MONARŞİ) yönetim şekli gelir.
  Sümerlerin bazı şehirlerinde uygulanan kanunları toplayan ve bunu bütün ülkede uygulayan ve tarihe HAMMURABİ KANUNLARI olarak geçen kanunları yapmışlardır.
  Antik çağın 7 harikaları olarak kabul edilen Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi Babilliler tarafından yapılmıştır. Bu yapıların ünü günümüze kadar gelmiştir. Bu yapılar Babillilerin tarımda ve inşaat alanında ne kadar ileri olduklarını gösterir.
  Babilliler Mezapotamya uygarlıklar arasında ki defa devlet kuran tek uygarlıktır. Farklı zamanlarda kurulan 1. Babil Devleti ve 2. Babil Devleti vardır.
  Babil şehri başkent olarak kabul edildiği için devlete Babil Devleti adı verilmiştir. Mezapotamya’da kurulan uygarlıklar birbirini devamı olan uygarlıklardır.

  Babil’ler çivi yasını bulmuşlar ve ilk tekerleğinde onlar icat etmişler ve Babilliler bulduğu daha çok şey vardır bir tanesi de güneş saati

  Babiller mezopatam günümüzdeki iran ülkesinde yaşamış köklü bir devlettir.
  Devletin kurucu "Hamurabi " dir devletin dünya adına yaptığı en güzel mimari eser olan Babil asma bahceleri inşa etmiş söylentiye göre bu asma bahçeleri 40 kat olduğu dünyanın her yerinden toplanılmış en güzel bitkiler ve çiçeklere ev sahipliği yapar bu babillerin en güzel karafı kötü tarafı ise aralet sistemidir.Hamurabi kanunları olarak gecen kısaca türkce terimi ile (kısasa kısas) yani bir kişinin kolunu kesersen seninde kolun kesilir.Birisini öldürürsen sende öldürülürsün.Birisinin malına zarar verirsen şayet çalarsan seninde malın çalınır.Babil coğrafik acıdan tiçaret merkezli tarım ve üretim yapan bir devletti.Bu yüzden dış baskıllar çok fazlaydı savaşa açık bir konumda bulunması babilleri epeyce zorlamışlardı. Devletin ordusu babil halkında herkesdi çiftide,cobanda bir savaş sırasında devleti korumakla mükelleflerdi.en önemli husus ise babillerin ordu sistemi dini açıdan zayıf ordu millet sistemi vardı.Tanrı için savaşmıyor.Tanrıdan yardım istenmiyor.Halkı için mücadele ön plandaydı.Babil asma bahcelerin yapılışı Hammurabinin karısı için yaptırılmıştır.