Bartter Sendromu nedir?

Bartter Sendromu nedir? Hastalığın belirtileri nelerdir?

Mental retardasyon ile prezante olan bir hastalıktır. Normal kan basıncında artma görülür.

Bartter sendromu, hipokalemi, metabolik alkaloz, vasküler rezistans ile azalmış kan direnci, juxtaglomerular kompleksinde hiperplazi ile karakterize, bazı vakalarda aileden alınan nadir görülen bir hastalık olan hiperkalsiüri ve nefrokalsinozis eşlik ettiği, aileden kalıtsal olarak geçen nadir bir hastalıktır.