Basınç kuşakları nasıl oluşur?

Basınç kuşakları nasıl meydana geldiğini bilen varmı ?

Basınç kuşakları iki şekilde meydana gelir.
1-Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak oluşan kuşak. (Termik Basınç Kuşağı diyoruz.)
2-Yeryüzünün ısınıp ve soğumasına bağlı olarak oluşan kuşak.(Dinamik Basınç Kuşağı diyoruz.)

Termik Basınç Kuşağı
Kendi içerisinde Termik Alçak Basınç ve Termik Yüksek Basınç olarak ayrılmaktadır.
Termik Alçak Basınç

 • - 0-10 enlemlerinde yani Ekvatoral bölge de görülür. Ekvatoral bölge sıcak olduğu için ısınan hava yükselir ve yere yaptığı basınç azalır. Termik alçak basınçta, basınç yazın kuzeye, kışın güneye genişler. Yükselen hava soğuduğu için bol yağış getirir.
  Termik Yüksek Basınç
 • - 80-90 enlemleri arasında yani Kutup bölgelerinde görülür. Nasıl ki ısınan hava yükselerek basıncını azaltıyorsa burada da tam tersi bir etki söz konusudur. Soğuyan hava ağırlaşarak yere doğru hareket etmeye başlar ve basınç artar. Bu yüzden yüksek basınç alanı kışın genişler, yazın daralır.
 • Dinamik Basınç Kuşağı
  Dünya‘nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda hava kütlelerinde sapmalar meydana gelir. Dünya’nın bu hareketleri dinamik basınç kuşağını meydana getirir. Subtropikal dinamik yüksek basınç kuşağı ve Subpolar dinamik alçak basınç kuşağı olarak ikiye ayrılır.

  Subpolar dinamik yüksek basınç kuşağı
  -Ekvatordan ısınarak yükselen hava 30 derece enlemlerinde gerek havanın soğuması sebebiyle gerekse Dünya'nın hareketi sebebiyle sapmaya uğrar ve 30 derece enleminde yığılmaya yaparak alçalmaya başlar. Alçaldıkça basınç artar. Alçalan hava beraberinde ısıyı da ortaya çıkarır ve kuraklığı getirir. Asor ve Hawaii‘ görülür.

  Subpolar dinamik alçak basınç kuşağı

 • 60 derece enlemlerinde görülmektedir. Batı Rüzgârları ile Kutup Rüzgârları 60° enlemleri çevresinde karşılaşır ve yükselir. Yükselen havanın basıncı azalır. i İzlanda' da görülür.
 • ">