Batıda Rhazes adıyla bilinen müslüman bilim insanı kimdir?

Batıda Rhazes adıyla bilinen müslüman bilim insanı kimdir?
En ünlü eseri nedir?
Hangi bilim dalı ile ilgilenmiş ve hangi çalışmaları yapmıştır?
Kendisine özgü sınıflandırma sistemi nedir?

Er razi tıpta dikiş ipi olarak hayvan bağırsağını ilk kullanan, ilk göz ameliyatı yapan kişidir. Avrupa’da Rhazes olarak bilinir

Batıda Rhazes olarak bilinen kişi Ebubekir Er-Razi’dir. Asıl adı Zekeriya’dır. Kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile ünlüdür. Tıp alanındaki başarılarından dolayı kendisi Arapların Galeni şeklinde bahsedilmektedir. Çiçek ve kızamık hastalıklarına tanı getirmiş ve bunların arasındaki farklılıkları belirtmiştir. Çalışmalarını Havi isimli bir kitap altında toplamıştır.

Batı’da Rhazes adı bilinen müslüman bilim insanı Er Razi’dir. MS 864 yılında dünyaya gelmiştir. Simya, müzik ve felsefe alanında katkılarda bulunmuştur. Er Razi’nin 2000’den fazla kitap ve makalesi bulunmaktadır. Eserleri: El Hâvi, Kitabul-Mahsur, Kitâbü’t-Tecârib, Et-Tıbbü’l-Mansuri adlı kitapları bulunmaktadır.