Bayer ayıracı nedir?

Bayer ayıracı nedir? Hangi alanda kullanılan bir ayıraçtır?

Bir maddenin alken olup olmadığını anlamak için üzerine potasyum permanganat damlatılması işlemidir.

Organik kimyada KMnO₄ çözeltisidir.Ayraç alkenlerle bazik bir tepkime vererek alkenleri diollere dönüştürme özelliği vardır.