"Bedenimde değil, ruhumda sızı" ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

“Bedenimde değil, ruhumda sızı” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

Çekilen acının bedenen değil ruhen çekildiğini ifade etmektedir. Burada kişinin ruhen incindiginin anlatılmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

hastalıksal bir rahatsızlık çekmediğini psikolojik ve ruhsal olarak bir acı çektiğiini belirtmektedir.

insanın bedeninden ziyade ruhu daha çok acı çeker bunu anlatmak istemiş olmalı

Çektiği acıyı bedeninde değil tamamen içinde yaşadığını belirtmiştir. Herşeyi içinde yaşamaktadır.

Bu cümlede anlatılmak istenenler bir kişinin vücudu tek yara almaz vücudundan ziyade ruhu da zedelenir acı çeker anlamına gelmektedir.

Yani kişi o kadar kederli ki bedende olacak sızı ruhuna işlemiş ruhu sızlıyor.

Kişi yapılan duygusal bir takım kazalar☺ bedeni değil ruhu etkiler.

İçsel olarak çok sıkıntılar içinde olduğunu beyan etmiş burda

Merhabalar benim düşüncem yani diyor ki bedenim ağırmıyor fiziken değil diyor içim yanıyor diyor, ruhum ağrıyor demek istiyor. Benim düşüncem tabi bu.

ondaki sıkıntı vicutta değil ruhunda demek

Çünkü insanın en çok acıdığı kırıldığı bitkin oşduğu yer ruhudur

İnsanın bedenen değil ruhen acı çektiğini anlatan bir sözdür. İnsan aşk çekmiş olabilir veya çok sevdiği birini kaybettiği zaman ruh acisi çeker.Hayattan kendini soyutlar.Psikolojik olarak rahatsizlanir.

Çekilen acı ruhumun derinliklerinde yani ben yorgun değilim aslında kalbim ve ruhum yorgun anlamına gelmektedir.

Bazi acılar bedende değil kalptedir insanin dışı normal olsada içinde ne fırtınalar ne yangınlar vardir

Yaşamakta olduğu acının zahiri manada yani bedenini değil, ruhani manevi olarak kırıldığını açıklamaktadır.

Fiziki olarak acısının olmadığını ruhen yani psikolojik açıdan canın acıdığını söylüyor.

ACıyı iliklerine kadar hissetmek sanırım bu olay. Sözün bittiği nokta tamda burası