Bemol nedir? Ne anlama gelir?

Müzik terimi olan bemol nedir? Ne anlama gelir,açıklar mısınız?

Bir notanın yarım ses kalınlaştırılmasına bemol denmektedir.

bemol natural sesin yarım ses kalınlaştırılmış halidir diyez ise natural sesin yarım ses inceltirilmiş halidir.

Müzikte bir ölçü içerisin de do notanın önüne konduğu zaman sesin yarım ton kalınlaşmasını sağlayan nota işaretine bemol ismi verilir.

Notaların üzerine konan ve çalınırken onları yarım ses kadar kalın çalınmasını sağlayan bir işaret.

Bemol notaların sol tarafına konur. Küçük b harfine benzeyen bir işarettir. Yanına geldiği zaman o notayı yarım ses pesleştirir. Eğer eserin tonu mesela do minörse o zaman o üç bemolu bemol sırasıyla anahtarın yanına yazarız. Daha sonra mesela do minör si bemol mi bemol ve la bemol aldığı için bu notaları gördüğünüzde yanında bemol işareti görmezsiniz.Anahtardan sonra dizeğin başına yazmak demek bütün eser boyunca o seslerin bemol alacağını gösterir. Ekstra yazılmaz. Ama seslerde değişim olan durumlarda yanına ek olarak yazılır. La naturel olabilir diyelim o zaman nerede naturel oluyorsa orada la notasının hemen soluna natural işareti konur. Eğer aynı ölçünün içerisinde diyelim üç kere la notası tekrar etmiş ise ya da birden fazla tekrar etmişse tekrar tekrar işaret konulmaz. Değişiklik olan durumlarda konulur.

Natural sesin yarım ton kalınlaşmış halidir.
gitardan örnek verirsek Do notasının yarım perde ilerisi do bemoldur.Küçük b harfli ile tablarda gösterilir

Bemol sesin yarım ton kalınlaştırılması demektir. Bu notalar sol tarafına konur.